AUSTRIA

W Austrii rok podatkowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia. Rozliczenia można dokonać w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym; do 5 lat wstecz (czyli do 31.12.2019 roku można rozliczyć rok podatkowy: 2014).

Rozliczenia dokonuje się na podstawie LOHNZETTEL (L16) (karta podatkowa) – dokumentu od pracodawcy, jeśli nie posiadasz dokumentów, spróbujemy je odzyskać za dodatkową opłatą.

Średni czas oczekiwania na zwrot podatku to 6 miesięcy. Kwota wolna od podatku wynosi 11.000 euro w roku 2019.

Obowiązek rozliczenia z podatku w Austrii mają osoby, które:

  • są zameldowane w Austrii,
  • mają nieograniczony obowiązek podatkowy,
  • ich dochód roczny przekracza 12 tysięcy euro,
  • mają w ciągu roku podatkowego więcej niż jednego pracodawcę,
  • otrzymały wezwane pisemnie przez austriacki urząd skarbowy do rozliczenia,
  • mają status rezydenta.

Rozliczamy również:

  • osoby zmarłe
  • pracowników oddelegowanych
  • osoby, które otrzymały wezwanie do rozliczenia za rok, w którym pracowały lub nie pracowały (tzw. rozliczenie zerowe) za granicą.

Social Media

NASI PARTNERZY