NIEZBĘDNE DOKUMENT DO ROLICZENIA SIĘ Z PODATKU W BELGI

 1. LOONFICHE = FICHE lub wszystkie rozliczenia miesięczne Loonbrief’y lub Individuele Loonafrekening lub dane pracodawcy
 2. ZAŚWIADCZENIE KRAJE EU/EOG – wydawane prze polski urząd skarbowy na wniosek podatnika
 3. Aktualna kopia dowodu osobistego lub paszportu
 4. DODATKOWE DOKUMENTY
  1. w Belgii istnieje obowiązek rozliczenia się z małżonkiem/ką, dlatego jeśli posiadasz współmałżonka załącz dodatkowo następujące dokumenty:
   1. aktualną kopię dowodu osobistego lub paszportu małżonka/ki,
   2. zagraniczne karty podatkowe małżonka/ki (jeśli małżonek pracował w innych krajach niż Polska)
  2. zaświadczenie o posiadaniu grutnów rolnych w Polsce
  3. zaświadczenie o zameldowaniu
  4. zaświadczenie potwierdzające edukację dziecka
  5. unijny akt urodzenia każdego dziecka

unijny akt małżeństwa

Social Media

NASI PARTNERZY