BELGIA

Rozliczenia w Belgii rozliczenie jest OBOWIĄZKOWE i należy go dokonać w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym, jeśli podatnik jest zameldowany w Belgii lub do 08 listopada roku następnego, jeśli podatnik jest nierezydentem; do 3 lat wstecz (czyli do 31.11.2019 roku można rozliczyć rok podatkowy: 2016).

Rozliczenia dokonuje się na podstawie LOONFICHE = FICHE (karta podatkowa) – dokumentu od pracodawcy, jeśli nie posiadasz dokumentów, spróbujemy je odzyskać za dodatkową opłatą.

Średni czas oczekiwania na zwrot podatku to 6 miesięcy. Kwota wolna od podatku wynosi 7.430 euro w roku 2019. Do ulg podatkowych kwalifikuje się podatnik, którego dochody z Belgii w danym roku podatkowym stanowiły 75% ogólnego dochodu światowego (rezydent).

Rozliczamy również:

  • osoby zmarłe
  • pracowników oddelegowanych
  • osoby, które otrzymały wezwanie do rozliczenia za rok, w którym pracowały lub nie pracowały (tzw. rozliczenie zerowe) za granicą.

Social Media

NASI PARTNERZY