PISMA PRAWNE

Pozwy, wnioski, skargi, apelacje i zażalenia

 Sporządzamy również wszelkiego rodzaju pisma,wnioski,podania.Na życzenie Klienta dokonujemy analizy przygotowanego przez niego projektu pisma, bądź możemy go sporządzić od podstaw. Klient otrzymuje gotowy projekt pisma który może wykorzystać we własnej sprawie.

W ramach tych działań oferujemy pisma prawne i urzędowe instytucji takie jak:

 

Pisma procesowe:

 • Pozwy
 • Wnioski
 • Odwołania
 • Apelacje
 • Skargi nadzwyczajne

Inne – za wyjątkiem tych, których przepisy prawa przewidują formę szczególną bądź, co, do których zastrzeżone jest autorstwo adwokatów czy radców prawnych

Pisma administracyjne i związane z działalnością gospodarczą:

 • Wnioski
 • Prośby
 • Skargi
 • Zażalenia
 • Inne

Wypełnianie druków sądowych i administracyjnych

 • Wnioski o emeryturę krajową
 • Wnioski o emeryturę zagraniczną
 • Wnioski o wydanie dowodu osobistego
 • Wnioski mieszkaniowe
 • Wnioski 500+, 300+
 • Inne

Sporządzanie umów cywilno-prawnych

Umowy:

 • Kupna-sprzedaży
 • Wynajmu
 • Pożyczki
 • Użyczenia
 • Pracownicze
 • Inne umowy

 Redagowanie pełnomocnictw

 • Pełnomocnictwo ogóle
 • Pełnomocnictwo rodzajowe (procesowe również)
 • Pełnomocnictwo szczególne

Sporządzanie profesjonalnego życiorysu

 • CV
 • List motywacyjny

Social Media

NASI PARTNERZY