DANIA

W Danii rok podatkowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia. Rozliczenia można dokonać w terminie do 01 maja roku następującego po roku podatkowym; do 3 lat wstecz (czyli do 31.12.2019 roku można rozliczyć rok podatkowy: 2016).

Rozliczenia dokonuje duński urząd skarbowy (SKAT) automatycznie, nie uwzględniając żadnych ulg. Takie decyzje często są niekorzystne. Nasza firma zajmuje się składaniem korekt do takich wstępnych decyzji urzędu i doliczaniem ulg; dzięki naszym działaniom klient otrzymuje wyższy zwrot podatku lub zmniejszy mu się niedopłata; Rozliczenia dokonuje się na podstawie ARSOPGORELSE – jest to wstępne rozliczenie przesyłane przez urząd duński lub na podstawie LONSEDDEL, OPLYSNINGSSEDDEL – dokumenty od pracodawcy.

Średni czas oczekiwania na zwrot podatku to 6 miesięcy. Kwota wolna od podatku wynosi 6.263 euro w roku 2019.

Rozliczamy również:

  • pracowników oddelegowanych, ale tylko jeśli posiadają numer CPR.

Social Media

NASI PARTNERZY