ROZLICZENIE Z KINDERBIJSLAG

Niderlandy zasiłek rodzinny Kinderbijslag

 • Zasiłek przyznawany jest na dzieci do osiągnięcia 18 roku własne, adoptowane lub partnera (pod warunkiem, że prowadzone jest wspólne gospodarstwo domowe).
 • Przysługuje za 12 miesięcy wstecz oraz za nadchodzące bieżące miesiące.
 • Wnioskodawca musi:
  • Pracować na terenie Niderlandów minimum 3 miesiące,
  • Być objętym ubezpieczeniem społecznym, osoby, które odprowadzały składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce nie mogą się starać o ten zasiłe,
  • Posiadać meldunek z dzieckiem w Polsce (osoba opiekująca się dzieckiem na terenie Polski również).
 • Zasiłek wypłacany jest kwartalnie, kwota zależy od wieku dziecka: od 202 euro do 288 euro na kwartał na jedno dziecko.
 • Średni czas oczekiwania na świadczenie to ok 9 miesięcy od momentu wysłania wniosku do zagranicznego urzędu.

 

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 1. JAAROPGAAF lub ostatnie rozliczenie miesięczne SALARIS
 2. aktuala kopia dowodu osobistego lub paszportu
 3. DODATKOWE DOKUMENTY
  1. unijny akt małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język angielski, niderlandzki lub niemiecki)
  2. unijny akt urodzenia dziecka
  3. decyzja z MOPS potwierdzającej pobieranie zasiłku na dzieci
  4. zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dziećmi
  5. dokumenty potwierdzające pobieranie renty lub emerytury lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej, lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  6. jeśli opiekun dziecka pracował w danym roku:
   1. oświadczenie o zarobkach lub o pobieraniu zasiłku lub renty lub emerytury lub o statusie osoby bezrobotnej, lub o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
  7. jeśli opiekun nie pracował:
   1. oświadczenie o niepodjęciu żadnej pracy w danym roku (napisane odręcznie – musi zawierać podpis opiekuna dziecka).

Social Media

NASI PARTNERZY