NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO ROZLICZENIA Z KINDERGELD

 1. Dokument BESCHEINIGUNG DES ARBEITGEBERS

zaświadczenie wypełnia i podbija pieczątką pracodawca

 1. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG – karta podatkowa
 2. Dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacyjnego – ZUTEILUNG DER IDENTIFIKATIONSNUMMER – kopia
 3. Potwierdzenie zameldowania w DE – ANMELDUNG BEI DER MELDEBEHÖRDE LUB ANMELDEBESTÄTIGUNG (kierowcy – zaświadczenie od pracodawcy o wykonywaniu pracy na terenie Niemiec)
 4. UNIJNY AKT MAŁŻEŃSTWA (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony przysięgle na język niemiecki)
 5. UNIJNY AKT URODZENIA każdego dziecka
 6. ZAŚWIADCZENIE z MOPS potwierdzające pobieranie/niepobieranie zasiłku w Polsce – tłumaczone
 7. „ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SKŁADU RODZINY” lub zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu – wypełnia urząd miasta, gminy
 8. Dokument potwierdzający numer ubezpieczenia w Niemczech MELDEBESCHEINIGUNG ZUR SOZIALVERSICHERUNG lub SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER lub ABRECHNUNG DER BRUTTO/NETTO-BEZÜGE lub KARTA AOK
 9. Decyzja podatkowa lub BESCHEINIGUNG FUR DEN LOHNSTEUERABZUGto informacja wysyłana przez niemiecki urząd skarbowy do pracodawcy
 10. Kopie dokumentów tożsamości – Twojego oraz współmałżonka oraz pełnoletniego dziecka
 11. Historia zatrudnienia sprzed 5 lat – Twoja i współmałżonka (od 2014 r)
 12. Jeśli byłeś oddelegowany do pracy w Niemczech przez polską firmę załącz dodatkowo:

 

 1. kopię zaświadczenia A1, potwierdzającego ubezpieczenie w ZUS (uzyskasz je od pracodawcy);
 2. kopię Twojej umowy o pracę (lub aneks do umowy) świadczące o oddelegowaniu (w wersji polsko-niemieckiej lub niemieckiej).

Social Media

NASI PARTNERZY