NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO ROZLICZENIA Z PODATKU W NIEMCZECH

 1. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG lub wszystkie rozliczenia miesięczne Abrechnung der brutto/netto-bezüge lub dane pracodawcy
 2. ZAŚWIADCZENIE KRAJE EU/EOG – wydawane prze polski urząd skarbowy na wniosek podatnika
 3. ZGODA NA PRZEPROWADZENIE KALKULACJI ZWROTU
 4. DODATKOWE DOKUMENTY – jeśli dochód roczny przekroczył kwotę wolną od podatku:
  1. kopia dokumentu z nadaniem numeru identyfikacyjnego Identifikationsnummer
  2. kopia zaświadczenia o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung)
  3. kopia potwierdzeń zapłaty za mieszkanie
  4. kopie biletów autobusowych/kolejowych, paragony za paliwo, kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, którym podróżowałeś z Niemiec do Polski
  5. kopie wszelkich rachunków dotyczących poniesionych wydatków
  6. tłumaczenie aktu własności lub najmu (prowadzenie podwójnego gosp. domowego)
  7. jeśli pracowałeś jako kierowca, załącz raport podróży lub potwierdzenie od pracodawcy, że praca była wykonywana na terenie Niemiec
  8. Zaświadczenia o składkach ZUS w Polsce (pracownicy delegowani).

Social Media

NASI PARTNERZY