NIEMCY

W Niemczech rok podatkowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia. Rozliczenia można dokonać w terminie do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym, jeśli podatnik rozlicza się samodzielnie lub do 28 lutego roku następnego, jeśli podatnik rozlicza się za pośrednictwem doradcy podatkowego – Steuerberatera (czyli z naszą pomocą); do 4 lat wstecz (czyli do 31.12.2019 roku można rozliczyć rok podatkowy: 2015).

Rozliczenia dokonuje się na podstawie LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG (karta podatkowa) – dokumentu od pracodawcy, jeśli nie posiadasz dokumentów, spróbujemy je odzyskać za dodatkową opłatą.

Średni czas oczekiwania na zwrot podatku to 6 miesięcy. Kwota wolna od podatku wynosi 9.168 euro w roku 2019.

Obowiązek rozliczenia z podatku w Niemczech mają osoby, które:

 • otrzymały wezwanie z urzędu,
 • oprócz wynagrodzenia uzyskiwały dodatkowe przychody/świadczenia wyższe niż 410 euro rocznie,
 • posiadały 3 lub 6 klasę podatkową,
 • które się rozwiodły, owdowiały lub zawarły związek małżeński,
 • pobierały niemiecką rentę,
 • prowadziły niemiecką działalność gospodarczą tzw. Gewerbe,
 • i inne.

Rozliczamy również:

 • osoby zmarłe
 • pracowników oddelegowanych
 • osoby, które otrzymały wezwanie do rozliczenia za rok, w którym pracowały lub nie pracowały (tzw. rozliczenie zerowe) za granicą.

NIEMCY ZASIŁEK RODZINY KINDERGELD

 • Zasiłek przyznawany jest na dzieci własne, przysposobione oraz na dzieci współmałżonka (pod warunkiem, że prowadzone jest wspólne gospodarstwo domowe):
  • Jeśli nadal się uczą do 25 roku życia
  • Jeśli nadal się uczą i pracują nie więcej niż 20 godzin w tygodniu i nie zarabiają więcej niż 450 euro miesięcznie;
  • nawet, jeśli się nie uczą do 25 roku na dzieci niepełnosprawne
 • Zasiłek pozyskuje się na bieżąco oraz za 6 miesięcy wstecz licząc od daty wpłynięcia wniosku do urzędu.
 • Zasiłek wynosi 204 euro miesięcznie na pierwsze dziecko, tyle samo na drugie dziecko, 210 euro na trzecie dziecko i 235 euro na czwarte i każde kolejne dziecko.
 • Wnioskodawca musi:
  • Pracować na terenie Niemiec
  • Posiadać nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech
  • Posiadać niemiecki numer identyfikacyjny (Identyfikationnummer)
 • Klient ma obowiązek informować o każdej zmianie sytuacji życiowej: zakończeniu zatrudnienia, powrocie do Polski, zakończeniu nauki dziecka pełnoletniego, narodziny nowego dziecka, zmiana pracodawcy. Od momentu zakończenia zatrudnienia w Niemczech – nie przysługuje już Kindergeld.
 • Na odwołanie od decyzji podatkowej są tylko 4 tygodnie od momentu otrzymania decyzji.
 • Średni czas oczekiwania na świadczenie to 4-6 miesięcy od momentu wysłania wniosku do niemieckiego urzędu.