UBEZPIECZENIA
ODSZKODOWANIA

DOKONUJEMY ANALIZY POLIS UBEZPIECZENIOWYCH PROPONUJEMY LEPSZE WARIANTY

Ubezpieczenia od utraty dochodu

 • lekarzy
 • prawników
 • osób samozatrudnionych
 • uprawiających wolny zawód
 • architektów
 • sportowców
 • pracujących za granicami kraju (różne zawody)
 • inne

Ubezpieczenia medyczne

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • ubezpieczenia niektórych grup zawodowych (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, biur rachunkowych, rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, rzeczników patentowych, detektywów, organizatorów imprez masowych, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych etc.)

Dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, weterynarzy, nauczycieli, opiekunów, firm budowlanych, monterskich, transportowych, przewozowych, spedycyjnych, dystrybucji paliw i innych zarówno większych jaki mniejszych przedsiębiorców i rzemieślników etc…

ODSZKODOWANIA

Szkoda osobowa z OC sprawcy

Do szkody osobowej zalicza się:

Ubezpieczenie NNW poszkodowanego

Ubezpieczenie OC sprawcy wypadku

 • zwrotu kosztów:
 • leczenia,
 • pobytu w szpitalu,
 • lekarstw,
 • rehabilitacji,
 • opieki specjalistycznej,
 • przewozu specjalistycznym samochodem czy taksówką na rehabilitację.
 • uszczerbek na zdrowiu
 • zwrot kosztów leczenia, lekarstw, dojazdów na rehabilitację,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne,
 • zwrot dochodów utraconych w wyniku wypadku,
 • renta na zwiększone potrzeby i wydatki związane z długotrwałym leczeniem,
 • jednorazowe świadczenie, które pozwoli poszkodowanemu na założenie własnej działalności gospodarczej (jeżeli został on inwalidą).
 • szacowanie wysokości odszkodowania ze szkody osobowej OC
 • oszacowanie wysokości  zadość uczynienia

Social Media

NASI PARTNERZY