DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZLICZENIA PODATKU W WIELKIEJ BRYTANII

 1. P45 lub P60 lub INVOICE lub zaświadczenie o dochodach od pracodawcy na papierze firmowym tzw. STATEMENT OF EARNINGS lub wszystkie rozliczenia miesięczne PAYSLIPY
 2. P45U lub P60U jeżeli uzyskiwałeś zasiłek dla bezrobotnych załącz dokument
 3. ZGODA NA PRZEPROWADZENIE KALKULACJI ZWROTU
 4. DODATKOWE DOKUMENTYDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA –jeśli pracowałeś w systemie SELF EMPLOYMENT lub SELF-ASSESMENT:
  1. numer UTR (UNIQUE TAX REFERENCE)
  2. oryginały dokumentów: invoice, monthly
  3. korespondencję z urzędu, która dotyczy rozliczanego z nami okresu np. wezwanie do rozliczenia lub pismo dotyczące kar nałożonych przez urząd skarbowy
  4. ksera rachunków/biletów/paragonów za dojazdy, telefon, narzędzia, materiały użyte do pracy itp. lub oświadczenie, jakie to były kwoty – jeśli dotyczy.

Social Media

NASI PARTNERZY