NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO ROZLICZENIA SIĘ Z PODATKU W AUSTRI

 1. LOHNZETTEL L16 lub dane pracodawcy
 2. ZAŚWIADCZENIE KRAJE EU/EOG – wydawane prze polski urząd skarbowy na wniosek podatnika
 3. ZGODA NA PRZEPROWADZENIE KALKULACJI ZWROTU
 4. DODATKOWE DOKUMENTY – jeśli dochód roczny przekroczył kwotę wolną od podatku:
  1. kopię poświadczenia zameldowania w Austrii
  2. kopię biletów za przejazdy autobusowe lub kopię paragonów i rachunków za eksploatację pojazdu (tankowanie) oraz kopię dowodu rejestracyjnego samochodu
  3. kopie rachunków za mieszkanie w Austrii (tzw. Miete),
  4. kopia decyzji o przyznaniu zasiłku Familienbeihilfe (z instytucji, która wydała decyzję np. Finanzamt) i kopię zaświadczenia o składzie rodziny tłumaczoną przysięgle na język niemiecki (z Urzędu Miasta i Gminy w Polsce) – jeśli pobierałeś/aś zasiłek rodzinny w Austrii.

Social Media

NASI PARTNERZY